Pokaż wyszukiwarkę

Zapytanie ofertowe

Przedmiot zamówienia:

Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe_trener_na_szkolenie_13.02.2018

załącznik nr 1 do zapytania-opis przedmiotowy 13.02.2018

załącznik nr 2 do zapytania z 13.02.2018- formularz ofertowy

załącznik nr 3 do zapytania z 13.02.2018- oświadczenie

W dniu 26.02.2018r. zakończono procedurę wyboru oferenta według kryteriów umieszczonych w zapytaniu ofertowym na prowadzenie Szkolenia dla streetworkerów „Szkoła inna niż wszystkie”- I i II moduł. 
Za najkorzystniejszą wybrano ofertę pani Małgorzata Baran, zawierającą komplet prawidłowo wypełnionych dokumentów oraz najwyższą liczbę punktów dla danego przedmiotu zamówienia.