Pokaż wyszukiwarkę

ZGŁOSZENIA DO NAGRODY „OSTOJA POKOJU” IM. MATKI EWY

ZGŁOSZENIA DO NAGRODY „OSTOJA POKOJU” IM. MATKI EWY

Nagroda została ustanowiona wspólnie przez gminę Bytom, samorządy województw: śląskiego i opolskiego oraz Diecezję Katowicką Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Nagroda upamiętnia jedną z najsłynniejszych bytomianek Ewę von Tiele-Winckler i dzieło jej życia – Ostoję Pokoju.  Ma ona na celu wyłonienie oraz uhonorowanie osób i podmiotów zajmujących się działalnością społeczną i charytatywną na rzecz mieszkańców z terenu województw śląskiego i opolskiego.

Statuetkę mogą otrzymać: osoby fizyczne, prawne, kościoły i inne związki wyznaniowe oraz ich jednostki organizacyjne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które działają w obszarze działań społecznych lub charytatywnych. Nagroda może zostać przyznana w dwóch kategoriach: dla osób fizycznych i podmiotów zbiorowych.

Do 15 maja br. nominacje do wyróżnienia mogą zgłaszać: organizacje pozarządowe, organy administracji publicznej, podmioty gospodarcze, związki wyznaniowe i ich jednostki organizacyjne, osoby fizyczne – grupy minimum 15-osobowe. Kandydatów do nagrody można zgłaszać poprzez stosowny wniosek-formularz – osobiście w kancelarii UM przy ul. Parkowej 2 i Smolenia 35, drogą pocztową na adres Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego                           w Bytomiu (41-902 Bytom, ul. Smolenia 35, tel.: 32 7798701; kk@um.bytom.pl).
Zgłoszenia elektroniczne należy przesyłać na adres: kk@um.bytom.pl z tematem: „Nagroda Ostoja Pokoju 2017″. Regulamin przyznawania nagrody oraz formularz zgłoszeniowy można pobrać.

 

Informacje na temat nagrody i wniosek do składania kandydatur znajduje się również na stronie www.miechowice.luteranie.pl

W załączniku:

– Treść ogłoszenia  dotyczącego składania kandydatur z dn. 13.04.2017 r.

– Regulamin  przyznawania Nagrody „Ostoi Pokoju” im. Matki Ewy

– Formularz zgłoszeniowy

Do pobrania:

  1. ogł_Ostoja Pokoju2017
  2. Regulamin przyznawania NOP
  3. KK_1_5_formularz_nagrody