Pokaż wyszukiwarkę

Filiał w Bobrku

Kościół w Bytomiu-Bobrku jest filią parafii miechowickiej. Kościół w Bobrku Poświęcony został 29 czerwca 1932 roku. Do 1932 roku miejscowi ewangelicy uczęszczali na nabożeństwa do Miechowic i Bytomia. W 1930 roku liczba ewangelików przekroczyła 1000 dusz. Zarząd miejscowej huty przychylny ewangelicyzmowi ofiarował Wnętrze kościoła parcelę pod kościół i patronował jego budowie. Zakłady Diakonackie “Ostoja Pokoju” ofiarowały ołtarz i duży krzyż, parafia w Bytomiu – ambonę, parafia w Zabrzu – chrzcielnicę, parafia w Gliwicach – cztery żyrandole, parafia z Wrocławia – naczynia komunijne, Huta – dywan.

23 lipca 2014 r. w godzinach wieczornych kościół został podpalony. Pożar zniszczył część dachu oraz wieżę. Obecnie trwają prace mające na celu zabezpieczenie kościoła,