Pokaż wyszukiwarkę

O parafii

Bytom jest jednym z siedmiu wielkich miast Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, trzecim co do wielkości w województwie śląskim. Początki jego sięgają XI wieku. Jedną z dzielnic Bytomia są Miechowice, istniejące od XIV wieku. Miechowice są rodzinną miejscowością Matki Ewy i jej Zakładów Diakonackich „Ostoi Pokoju”. W okresie rozpoczęcia działalności przez Matkę Ewę były osadą liczącą ok. 6 tysięcy mieszkańców a wśród nich ok. 700 ewangelików. W Miechowicach Matka Ewa zbudowała 28 obiektów zakładu, z których pozostało zaledwie pięć. W posiadaniu parafii są: kościół, „Ostoja Pokoju”, stara plebania, domy: „Elim”, „Cisza Syjonu”,Dom 'Cisza Syjonu’ Domek Matki Ewy. W posiadaniu państwa pozostaje szpital „Waleska”. Pozostałe obiekty zniszczone szkodami górniczymi zostały wyburzone.

Dla potrzeb Zakładów oraz miejscowych wyznawców zbudowany został kościół poświęcony 2 lutego 1898 roku. Parafia miechowicka w 1927 roku liczyła ok. 2300 wiernych, obecnie ok. 200, którzy oprócz Miechowic mieszkają w Bytomiu, Bobrku, Karbiu, Szombierkach, Stolarzowicach, Stroszku oraz w Zabrzu – Rokitnicy i Helence. W parafii pracowali księża: Ebeling, Wilm, Arps, Zilz, Hławiczka, Wojnowski, Mrowiec, Sztwiertnia, Pastucha, Staniek i Czembor. Od 1. września 2008 roku proboszczem jest ks. Jan Kurko

Kościół jest zbudowany w stylu neogotyckim, który od 1987 roku wraz z budynkami: starą plebanią, „Ostoją Pokoju”, Domkiem Matki Ewy, „Ciszą Syjonu” są obiektami zabytkowymi. Ołtarz rzeźbiony w drzewie przedstawia krzyż na Golgocie i klęczących pod nim dwóch przedstawicieli ludu śląskiego: górnika i hutnika. Organy zbudowała w 1898 r. firma Schlag & Sohne ze Świdnicy.

W 1894 roku poświęcona została i oddana do użytku plebania. Mieszkali w niej księża do 1987 roku. Nowy dom parafialny został zbudowany w latach 1984-1987.Nowa plebania Poświęcono go 16 sierpnia 1987 roku. Dom „Cisza Syjonu” został poświęcony 1.10.1905 roku. Posiada dużą salę oraz szereg pokoi. W sali odbywały się ewangelizacje i zgromadzenia misyjne. W pokojach mieszkały Siostry. W przybudówce od strony wschodniej znajdowała się kuchnia ówczesnych zakładów.

W 1991 roku parafia odzyskała „Ciszę Syjonu”.