Pokaż wyszukiwarkę

Nowa przestrzeń dla bytomskich seniorów. Remont Zabytkowego budynku ELIM

Nowa przestrzeń dla bytomskich seniorów. Remont Zabytkowego budynku ELIM na potrzeby mieszkalnictwa wspomaganego dla osób starszych oraz zagospodarowanie terenu

Przedmiot i główne cele projektu:

Projekt obejmuje rewitalizację budynku parafialnego – ELIM, który jest własnością Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Bytomiu-Miechowicach. Planowane są remont i rozbudowa jednego budynku wraz z otoczeniem. W zrewitalizowanym budynku powstanie 6 mieszkań wspomaganych, które zostaną kompleksowo wyposażone zgodnie z potrzebami grupy docelowej.

Mieszkania wspomagane zostaną przeznaczone dla osób niesamodzielnych, w tym, niepełnosprawnych i seniorów wymagających opieki i wspomagania w codziennym funkcjonowaniu (w ramach projektu planowane jest dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych).

Celem projektu jest aktywizacja społeczna minimum 8 osób niesamodzielnych w tym niepełnosprawnych dzięki zapewnieniu lokali mieszkalnych wspomaganych wraz z programem wsparcia społecznego i zapewnieniu dostępu do różnorodnych usług społecznych.

Planowane efekty projektu:

Projekt pozwoli na osiągnięcie efektów w postaci:

– lepszego świadczenie pomocy osobom niepełnosprawnym, niesamodzielnym oraz seniorom,

– aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym do działań społecznych,

– wzmocnienia poczucia własnej wartości ww. osób,

– podjęcia przez ww. grupy społeczne nowych form aktywności,

– poszerzenia oferty usług społecznych,

– wzmocnienia oddolnych działań obywatelskich,

– wzmocnienia integracji osób niepełnosprawnych.

 

 

Wartość projektu: 1 056 287,00 PLN

 

Wkład Funduszy Europejskich: 649 510,55 PLN