Pokaż wyszukiwarkę

Rewitalizacja Zespołu Zabytkowego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

„Rewitalizacja Zespołu Zabytkowego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Bytomiu. Etap 1. Rewitalizacja Ciszy Syjonu na potrzeby działalności Centrum Ewangelickiego im. Matki Ewy”

Beneficjent: Parafia Ewangelicko-Augsburska w Bytomiu-Miechowicach

Wartość projektu: 2 510 110,15 PLN

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 2 133 582,43 PLN

ue

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na  stronie www.rpo.slaskie.pl